Anunțuri achiziții publice ROHU-162

 

5. Anunț achiziție servicii de concepție, design și tipărire pentru materiale (atlas și broșură) - 08 octombrie 2019

4. Anunț achiziție servicii realizare portal WEB-GIS - 31 iulie 2019

3. Anunț achiziție servicii organizare conferință de lansare și workshop-uri (Relansare achiziție)

2. Anunț achiziție servicii organizare conferință de lansare și workshop-uri

1. Anunț achiziție servicii de difuzare materiale publicitare și de informare – anunț de presa

 

Comunicari rezultate achiziții publice

Comunicare rezultat achiziție servicii organizare conferință de lansare și workshop-uri 

Comunicare rezultat achiziție servicii de realizare a unui portal WEB-GIS

Comunicare rezultat achiziție servicii de concepție, design și tipărire pentru materiale (atlas și broșură)

 

 

 

Agenția de Management al Destinației Bihor, în parteneriat cu Universitatea din Oradea - leader de proiect și Érmelléki Népfőiskolai Egyesület (Érmelléki Folk-High School) din Ungaria anunță lansarea proiectului ”Cluster pentru geografie, patrimoniu și dezvoltare durabilă în arealul transfrontalier Bihor - Hajdu Bihar”, cod ROHU-162.

Proiectul este implementat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria și este finanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională,  PA6 - Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperarea instituțiilor și comunităților), Obiectiv specific SO11/b Intensificarea cooperării transfrontaliere durabile a instituțiilor și comunităților, și cofinanțat de statele partenere în program, România și Ungaria

Proiectul GEOCLUSTERBHB (acronim) are ca obiective creșterea oportunităților de cunoaștere a orizontului local  pentru administrația publică locală și dezvoltarea nivelului educațional, realizarea unui pachet de materiale privind orizontul geografic local în arealul județelor Bihor și Hajdu Bihar precum și transferul de know-how între experți din domeniile vizate, administrația publică locală, cadre didactice universitare și profesori din învățământul preuniversitar.

Până la încheierea proiectului în data de 31.05.2020 vor fi organizate 9 ateliere de lucru tematice, vizite de studiu și info-trip-uri (schimb de experiență) și vor fi realizate materiale suport pentru facilitarea cunoașterii orizontului local. De asemenea, va fi creată o bază de date ce va fi accesibilă gratuit și pusă la dispoziția publicului interesat prin intermediul unui portal WEB-GIS integrat, conectat cu o aplicație pentru telefoanele mobile. Aceasta va avea rolul de a deschide apetitul vizitatorilor pentru descoperirea și explorarea resurselor patrimoniului natural și antropic din arealul transfrontalier.

În această secțiune vor fi postate anunțurile privind achizițiile publice.