Proiect ROHU 162

Anunțuri și informații achiziții în cadrul proiectului

 

Agenția de Management al Destinației Bihor, în parteneriat cu Universitatea din Oradea - leader de proiect și Érmelléki Népfőiskolai Egyesület (Érmelléki Folk-High School) din Ungaria anunță lansarea proiectului ”Cluster pentru geografie, patrimoniu și dezvoltare durabilă în arealul transfrontalier Bihor - Hajdu Bihar”, cod ROHU-162.

Proiectul este implementat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria și este finanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională,  PA6 - Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperarea instituțiilor și comunităților), Obiectiv specific SO11/b Intensificarea cooperării transfrontaliere durabile a instituțiilor și comunităților, și cofinanțat de statele partenere în program, România și Ungaria

Proiectul GEOCLUSTERBHB (acronim) are ca obiective creșterea oportunităților de cunoaștere a orizontului local  pentru administrația publică locală și dezvoltarea nivelului educațional, realizarea unui pachet de materiale privind orizontul geografic local în arealul județelor Bihor și Hajdu Bihar precum și transferul de know-how între experți din domeniile vizate, administrația publică locală, cadre didactice universitare și profesori din învățământul preuniversitar.

Până la încheierea proiectului în data de 31.05.2020 vor fi organizate 9 ateliere de lucru tematice, vizite de studiu și info-trip-uri (schimb de experiență) și vor fi realizate materiale suport pentru facilitarea cunoașterii orizontului local. De asemenea, va fi creată o bază de date ce va fi accesibilă gratuit și pusă la dispoziția publicului interesat prin intermediul unui portal WEB-GIS integrat, conectat cu o aplicație pentru telefoanele mobile. Aceasta va avea rolul de a deschide apetitul vizitatorilor pentru descoperirea și explorarea resurselor patrimoniului natural și antropic din arealul transfrontalier.

            Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței și care necesită o abordare comună, precum și soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune și dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanțarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde județele Arad, Bihor, Satu Mare și Timiș pe partea română a graniței și, respectiv, județele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.