Comunicare rezultat achiziție servicii de concepție, design și tipărire pentru materiale (atlas și broșură)

COMUNICARE REZULTAT PROCES ACHIZIȚIE DIRECTĂ (08.11.2019)

Referitor la achiziția directă având ca obiect servicii de concepție, design și tipărire pentru materiale (atlas și broșură) în cadrul proiectului ”Cluster for Geography, Heritage and Sustainable Development in Bihor - Hajdu Bihar Crossborder Area - GEOCLUSTERBHB”, cod proiect ROHU-162, comunicăm faptul că în urma analizei și evaluării ofertei depuse (820/15.10.2019), cu termen de depunere în data de 15.10.2019, ora 11:00, oferta SC STUDIO SAMOILĂ SRL a fost admisibilă, conformă și corespunzătoare cerințelor documentației de atribuire și a fost declarată câștigătoare fiind clasată pe primul loc după aplicarea criteriilor de atribuire, cu propunerea financiara de 29.900,00 lei fără TVA .

Agenția de Management al Destinației Bihor