Achizitie servicii realizare portal WEB-GIS – 31 iulie 2019

INFORMAȚII GENERALE

Titlul proiectului: ”Cluster for Geography, Heritage and Sustainable Development in Bihor - Hajdu Bihar Crossborder Area - GEOCLUSTERBHB”, cod proiect ROHU-162, finanțat în cadrul Programului Interreg V-a România - Ungaria

Lider de proiect: Universitatea din Oradea

Durata de implementare a proiectului: 18 luni


OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Achiziția serviciilor realizare a unui portal WEB-GIS și a unei aplicații pentru dispozitive mobile în cadrul proiectului ”Cluster for Geography, Heritage and Sustainable Development in Bihor - Hajdu Bihar Crossborder Area - GEOCLUSTERBHB” - cod proiect ROHU-162, este o acțiune necesară și obligatorie pentru atingerea obiectivelor și rezultatelor proiectului.
Durata contractului: Contractul este valabil până la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către ambele părți, dar nu mai târziu de 31.05.2020

 

Descarcați documente: Invitatie de participare // Specificații tehnice // Formular 1 și 2 // Formular 3