Despre proiect

 
 
Titlu proiectului: 
Cluster pentru Geografie, Patrimoniu și Dezvoltare durabilă în zona
transfrontalieră Bihor - Hajdú Bihar
 
Axă prioritară 6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni
(Cooperare între instituții și cetățeni)
Prioritate de investiție:
11/b - Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a
părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea
cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și
instituții.
Perioadă de implementare:
23 luni (1 Decembrie 2018 – 31 Octombrie 2020)
Beneficiar Principal:
Universitatea din Oradea (România)
Parteneri de Proiect:
PP2: Agenția de Management al Destinației Bihor (România), buget € 55 177.00 , din care € 46 900.45 FEDR
PP3: Liceul Popular Érmelléki (Ungaria)
Buget total:
EUR 216,266.70, din care, FEDR EUR 183,826.69
Rezultate principale: 
• 1 sistem integrat care va conține un portal web și o aplicație de
telefonie mobilă
• Un scurt documentar despre patrimoniul natural și cultural din zona
transfrontalieră;
• 500 Atlasul orizontului geografic local al județului Bihor,
• 500 Album patrimoniu al județului Hajdu-Bihar
• 1000 broșuri: Trasee transfrontaliere educaționale și recreative
• 9 ateliere tematice comune cu participarea diverselor persoane
• 2 excursii comune și 4 vizite specializate