Agenția de Management al Destinației Bihor

Despre noi

AMD Bihor logo_orizAgenția de Management al Destinației Bihor își propune crearea, dezvoltarea durabilă și managementul destinației turistice Bihor. 
Obiectivele Agenției de Management al Destinației Bihor:
- Iniţierea şi organizarea activităţilor de promovare a destinaţiei Bihor, prin editarea, producerea şi distribuirea de materiale publicitare integrate, care să se alăture promovării individuale precum şi a activităţilor de marketing turistic conform programelor şi strategiilor de dezvoltare turistică judeţene sau zonale;
- Elaborarea strategiei de dezvoltare a turismului în judeţul Bihor şi a destinaţiei turistice Bihor, monitorizarea şi actualizarea acesteia;
- Crearea unei oferte turistice integrate la nivelul destinaţiei turistice Bihor;
- Identificarea resurselor financiare, inclusiv programe de finanţare a unor proiecte noi din domeniul turismului;
- Inventarierea resurselor materiale, spirituale, naturale, culturale, istorice şi sociale din judeţul Bihor şi crearea unei baze de date integrate;
- Iniţierea şi susţinerea iniţiativelor de dezvoltare a destinaţiilor de turism şi ecoturism precum şi sprijinirea unităţilor de management al destinaţiilor turistice la nivel zonal;
- Alcătuirea unei baze de date care să cuprindă propunerile de proiecte din domeniul turismului, la nivelul judeţului Bihor şi stabilirea unor priorităţi la nivel de judeţ/zonă/regiune;
- Relaţionarea Centrelor de Informare Turistică din judeţul Bihor, optimizarea activităţii acestora precum şi facilitarea creării unei reţele a acestor centre;
- Încurajarea şi implementarea iniţiativelor, practicilor, programelor şi proiectelor din domeniul turismului durabil;
- Încurajarea şi sprijinirea iniţiativelor pentru elaborarea de oferte educaţionale specifice turismului;
- Atragerea şi facilitarea investiţiilor în turismul din judeţul Bihor, care urmează linia strategică de dezvoltare durabilă impusă de strategiile de dezvoltare generale sau sectoriale;
- Protejarea, conservarea şi întreţinerea mediului natural, a ariilor naturale protejate şi a patrimoniului cultural, istoric şi turistic din judeţul Bihor;
- Iniţierea de acţiuni de conştientizare şi informare a populaţiei cu privire la necesitatea protecţiei naturii şi la rolul ariilor naturale protejate
- Promovarea ariilor naturale protejate de interes comunitar, naţional şi local şi folosirea potenţialului turistic al acestora în contextul dezvoltării turismului în judeţul Bihor;
- Organizarea şi participarea la evenimente, târguri şi conferinţe pentru promovarea integrată a destinaţiei turistice Bihor;
- Cooperarea şi/sau afilierea cu/la organisme interne şi/sau internaţionale pentru promovarea integrată a oportunităţilor turistice din judeţul Bihor şi pentru a obţine informaţii, consultanţă şi sprijin din partea acestor organisme;
- Informarea membrilor Asociaţiei despre modificările legislative din domeniul turismului;
- Încurajarea cooperării între membri în cadrul Asociaţiei, precum şi cooperarea între membri şi terţi din industria turismului şi a ospitalităţii;
- Valorificarea oportunităţilor turistice, dezvoltarea si promovarea diferitelor forme de turism (cultural, de agrement, de aventură, ecoturism, agroturism, de afaceri, de week-end, etc.);
- Asigurarea pregătirii membrilor, a angajaţilor proprii şi a altor operatori în turism din judeţul Bihor şi din întreaga regiune, în general, în vederea îmbunătăţirii serviciilor turistice oferite de aceştia, precum şi pentru crearea de noi locuri de muncă;
- Dezvoltarea durabilă şi promovarea produselor, a valorilor tradiţiei şi ale culturii, a turismului din zona judeţului Bihor, promovarea excelenţei în domeniul agriculturii, a meşteşugurilor tradiţionale, în vederea creşterii competitivităţii în acest domeniu şi a dezvoltării mediului rural;
- Participarea efectivă la programele şi proiectele de realizare a obiectivelor în sectorul turism, conform strategiilor de dezvoltare locale, judeţene şi naţionale.

Echipa noastra

  Noutati

  • Galerie

   Comunicare Rezultat achizitie CURS Somelier-ANTREC COMUNICARE PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII-SOMELIER...

   More
  • FESTIVALUL ”OUL DE PASTI” – DRĂGOTENI, BIHOR

   TRADIȚII BIHORENE - FESTIVALUL ”OUL DE PASTI” – DRĂGOTENI, BIHOR Editia a XXI- a, 14 Aprilie 2017 Bihorenii se pot mândri cu obiceiuri și tradiții păstrate de oamenii satelor, din dragoste și...

   More
  • Concurs foto – Economie si turism – Promovează Bihorul

   Universitatea din Oradea - Facultatea de Științe Economice - Departamentul de Economie, Agenția de Management al Destinației Bihor și Consiliul Județean Bihor lansează un concurs de fotografie destinat în special elevilor de...

   More