Comunicare rezultat servicii de organizare conferință de lansare și workshop-uri

COMUNICARE REZULTAT PROCES ACHIZIȚIE DIRECTĂ (20.05.2019)

 

Referitor la achiziția directă având ca obiect servicii de organizare conferință de lansare și workshop-uri în cadrul proiectului ”Cluster for Geography, Heritage and Sustainable Development in Bihor - Hajdu Bihar Crossborder Area - GEOCLUSTERBHB”, cod proiect ROHU-162, comunicăm faptul că în urma analizei și evaluării ofertei depuse (288/13.05.2019), cu termen de depunere în data de 13.05.2019, ora 10:00, precum și după analiza completărilor din clarificarea transmisă în data de 14.05.2019 (298/15.05.2019), oferta SC TASHA ADVERTISING SRL a fost admisibilă, conformă și corespunzătoare cerințelor documentației de atribuire și a fost declarată câștigătoare fiind clasată pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, cu propunerea financiara de 47.250,00 lei fără TVA .

Agenția de Management al Destinației Bihor