Comunicare rezultat achiziție servicii de realizare a unui portal WEB-GIS

COMUNICARE REZULTAT PROCES ACHIZIȚIE DIRECTĂ (12.09.2019)

Referitor la achiziția directă având ca obiect servicii de realizare a unui portal WEB-GIS și a unei aplicații pentru dispozitive mobile în cadrul proiectului ”Cluster for Geography, Heritage and Sustainable Development in Bihor - Hajdu Bihar Crossborder Area - GEOCLUSTERBHB”, cod proiect ROHU-162, comunicăm faptul că în urma analizei și evaluării ofertei depuse (574/07.08.2019), cu termen de depunere în data de 07.08.2019, ora 10:00, precum, oferta SC PRIMUS TECHNOLOGIES SRL a fost admisibilă, conformă și corespunzătoare cerințelor documentației de atribuire și a fost declarată câștigătoare fiind clasată pe primul loc după aplicarea criteriilor de atribuire, cu propunerea financiara de 65.000,00 lei fără TVA .

Agenția de Management al Destinației Bihor