Inventarierea resurselor și infrastructurii turistice din Județul Bihor

I. Scopul și obiectivele proiectului

I.1. SCOPUL: Inventarierea resurselor și infrastructurii turistice din județul Bihor și crearea unei baze de date unitare.

I.2. OBIECTIVE: elaborarea strategiei de dezvoltare turistică a județului Bihor, crearea unui portal web în vederea promovării integrată a valorilor naturale și antropice ale județulu Bihor, crearea brandului destinației turistice Bihor.

II.  Părțile implicate în realizarea proiectului
Agenția de Management al Destinației Bihor, în calitate de inițiator și coordonator general al proiectului, în parteneriat cu Universitatea din Oradea, Facultatea de Geografie, Turism și Sport.